15 Dec 2016

Fruity roll

Last Friday, this was my when-I-get-home sweet snack. At first, when I bought it, I didn't like it - because it was filled with some sticky icky filling with pieces of some fruit. So I put it back in the bag and when I got home, I decided to give it a last chance. And yes, it was good! Everyone can use a bit of sugar on Friday (not only then).

Minulý pátek jsem si koupila tuhle rolku. Na poprvé mi moc nezachutnala, protože byla plněná nějakou přeslazenou náplní s kousky ovoce, nevím jakého. Tak jsem si to schovala do tašky a když jsem přišla domů, dala jsem tomu ještě šanci. A nakonec to nebylo tak špatné. Každému se v pátek může hodit trocha cukru (nejen tehdy).

C'était ma collation sucrée vendredi dernier. Quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas aimé - parce qu'il a été rempli avec un peu de remplissage sucré gluants avec des morceaux de certains fruits. Alors je l'ai remis dans le sac et quand je suis rentré, j'ai décidé de lui donner une dernière chance. Et oui, c'était bon! C'est bon d'avoir un peu de sucre le vendredi (pas seulement à ce moment-là).
Do you like these kinds of rolls?

Máte rádi takovéhle rolky?

Aimez-vous ce genre de rouleaux?

11 Dec 2016

December

So yes, it's here again. December is a month of the Christmas Eve and holidays, however it's got the worse side to it, too. It's cold, freezing and so on - you know it yourself.

Bohužel už je to tak, přišel prosinec a přesto, že je to měsíc Vánoc a odpočinku, má také svojí horší stránku - mrzne a počasí je nevlídné.

Donc, c'est encore ici, oui. Décembre est un mois de la veille de Noël et de vacances, mais il a obtenu le pire côté à lui aussi. Il fait froid, il gèle et ainsi de suite - vous le savez vous-même.
Are you in favour of December? How are you looking forward to Christmas? What did you wish for, or what have you bought as presents?

Jste rádi, že už je prosinec a těšíte se na Vánoce? Co jste si přáli, nebo naopak co jste komu koupili?

Vous aimez December? Avez-vous hâte de Noël? Qu'avez-vous souhaité ou qu'avez-vous acheté en cadeau?

9 Dec 2016

Shades of autumn

These photos were taken 1 month earlier, but I have to post them because they portray the atmosphere of autumn to me. Let me know what you think!

Přesto, že byly tyhle fotky foceny před 1 měsícem, je sem dávám, protože podle mně přesně vystihují podzimní "náladu". Co na ně říkáte?

Ces photos ont été prises un mois plus tôt, mais je dois les poster parce qu'ils dépeignent l'atmosphère de l'automne pour moi. Écrivez-moi vos opinions!
 Do you like autumn? Or are you just glad it's December already?

Máte rádi podzim, nebo jste radši, že už je prosinec?

Aimez-vous l'automne? Ou êtes-vous heureux c'est décembre déjà?